Kuopassa.tv

Home: The videos

The final Darkest Hour 8.0 Alpha Test in October 1st, 2017, dur 6:47 mins

I think only two or three maps were played in this event. First we played Nuenen (in Advance mode) by Razorneck. After that was time for La Cambe. That too was in the new Advance mode. Apparently in that new game mode there’s no fixed time when the map ends. I guess it ends when other team captures the last objective, or they run out of tickets.

DH 8.0 has that new squad system. A squad can have eight players including one leader (SL). Players aren’t forced to join squads but being a members of one gives some advantages. Squad leader should be able to change the name of his squad, so if it’s initially something like “Anton”, “Caesar” or “Dora”, it can be changed to “dirtybirdy” for example. Members of a squad can represent different classes, so the “dirtybirdy” squad can consist of:

Acer = Strosstruppe (Storm trooper)
Race_more_now = Panzerjäger (Tank hunter)
dirtybirdy = Artilleriebeobachter (Artillery observer)
Bluedick = Panzerbesatzung (Tank crew)
rolandonmik = Schütze (Rifleman)
cleanbirdy = Panzerjäger (Tank hunter)
Ari = Schütze (Rifleman)
Catinahat = Schütze (Rifleman)

Finnish translation:

Darkest Hour 8.0:n alfavaiheen viimeinen testi 1. lokakuuta 2017

Luulen, että tässä pelitapahtumassa käytiin läpi vain kaksi tai kolme kenttää. Ensin pelasimmen Nuenenin (Advance-moodissa). Tuon kentän alkuperäinen tekijä oli Razorneck. Nuenenia seurasi La Cambe. Sekin pelattiin Advancella. Tuo uusi moodi on käsittääkseni sellainen, ettei kentässä ole tiettyä aikarajaa, vaan matsi loppuu joko siinä vaiheessa kun jompi kumpi joukkue valloittaa kaikki kohteet, tai joukkueen ticketit loppuvat.

DH 8.0:ssa on se uusi joukkuesysteem. Joukkueessa voi olla enintään kahdeksan pelaajaa, joista yksi on aina joukkueenjohtaja (SL). Pelaajia ei pakoteta liittymään joukkueeseen, mutta olemalla jäsenenä sellaisessa voi saada eräitä etuja. Joukkueenjohtaja voi halutessaan muuttaa joukkueensa nimen, joten jos se on luomishetkellä vaikkapa “Anton”, “Caesar” tai “Dora”, se voidaan vaihtaa esimerkiksi muotoon “dirtybirdy”. Joukkueeseen kuuluvat pelaajat voivat edustaa mitä tahansa rooleja he ovat sattuneet poimimaan spawnaushetkellä, joten “dirtybirdy”-joukkue voi koostua esimerkiksi seuraavista pelaajista:

Acer = Strosstruppe
Race_more_now = Panzerjäger
dirtybirdy = Artilleriebeobachter
Bluedick = Panzerbesatzung
rolandonmik = Schütze
cleanbirdy = Panzerjäger
Ari = Schütze
Catinahat = Schütze

Watch in YouTube — the full description for this clip is published over there.

Almost random details about this page

If you'd like to link to this page from a blog or somewhere, here's a short link for that: kuopassa.tv/290. This page was last updated or modified 2341 days ago. "The final Darkest Hour 8.0 Alpha Test in October 1st, 2017" is rated 7,0/10. It´s based on 1 votes. The clip has been tagged as . Kuopassa.tv currently has a total of 296 videos. This page has been viewed 2212 times. The clip was originally released in YouTube 2 October 2017 in .mp4 format.