Kuopassa.tv

Home: The videos

Being a Mortar Observer in Darkest Hour, dur 3:41 mins

This video belongs to the category: General gameplay clip.

Let’s see if I’m able to describe this thing in English. :-) Binoculars, map and (voice) chat are the tools of Mortar Observer in DH. With binoculars observer can mark where Mortar Operator should put either HE or smoke rounds. Map will show for observer and operator where the last mortar round landed, as well as the mark observer had saved with binoculars. When operator has binocular view open, he can mark HE rounds with left mouse button or smoke rounds with right side button. Only one mark can be active at the same time.

Finnish translation:

Kranaatinheittimen tulenjohtajana oleminen Darkest Hourissa

Katsotaan josko osaan selittää tämän asian. :-) Kiikarit, kartta ja (ääni)chatti ovat tulenjohtajan eli Mortar Observerin, työkaluja DH:ssa. Kiikareilla tulenjohtaja voi merkata minne kranaatinheittimen käyttäjän, eli Mortar Operatorin, on pudotettava joko sirpale- tai savukranaatteja. Kartalla näkyy sekä tulenjohtajalle että kranaatinheittimen käyttäjälle minne viimeisin kranaatti laskeutui, kuten myös se minne sen olisi pitänyt mennä. Kun tulenjohtajalla on kiikarinäkymä käytössä, hän voi tallentaa hiiren vasemmanpuoleisella napilla sirpalekranaattia tarvitsevan kohdan tai hiiren oikeanpuoleisella napilla paikan jonne savukranaattia pitää "postittaa". Vain yksi markkeri voi olla kartalla samanaikaisesti.

Watch in YouTube — the full description for this clip is published over there.

Almost random details about this page

If you'd like to link to this page from a blog or somewhere, here's a short link for that: kuopassa.tv/249. This page was last updated or modified 2865 days ago. "Being a Mortar Observer in Darkest Hour" is rated 7,0/10. It´s based on 1 votes. The clip has been tagged as . Kuopassa.tv currently has a total of 296 videos. This page has been viewed 1496 times. The clip was originally released in YouTube 26 April 2016 in .f4v format.